Miért fog csalódást okozni a választás?

csalodott Mondjuk, hogy miért

 

 

 

Miért fog csalódást okozni a választás?

csalodottMindegy, hogy a magát keresztényinek hazudó FIDESZ, vagy a nagyon kedves vagyok DK és holdudvara fog nyerni.
Mindegy, hogy itt Vácon a „…senkik vagytok, hej, hej…” énekkar, vagy a gátlástalanabbul és profibb módon hazudozó Matkovich/Kiss Zsolt/Ferjancsics brigád kerül majd ismét pozícióba.
Az emberek tömegei szükségszerűen csalódni fognak a választások után. Akkor is, ha az kerül majd hatalomba, akikre ők szavaztak.
Persze lesznek, akiket a győzelemre jutott rendszer, majd mások kárára kedvezményezetté tesz, ezért elégedettek lesznek. Nem róluk, hanem az átlagemberekről, a többségről, a tömegekről beszélek, amikor azt mondom, hogy ők megint csalódni fognak.

 

Miért szükségszerű a csalódás?
vaza

Mert az emberek olyan dolgokat várnak a politikai pártoktól, amelyek isteni tulajdonságok. Mik ezek? pl. tisztesség, megbízhatóság, a bajban segítség adás, méltányosság, igazságosság, a napi élet problémáinak megoldása, stb.. És bár a pártok ezeket programjaikban hirdetik, kampány szólamaikban meg is ígérik, de ezeket soha nem fogja egyetlen párt sem megtartani, megcselekedni.

 

Hogy miért nem? Erre a kérdésre a választ a Biblia segítségével találjuk meg.
„…2Tim 3:1 Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be.
2Tim 3:2 Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok,
2Tim 3:3 Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői.
2Tim 3:4 Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői.
2Tim 3:5 Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld.
2Tim 3:6 Mert ezek közül valók azok, akik betolakodnak a házakba, és foglyul ejtik a bűnökkel megterhelt és sokféle kívánságoktól űzött asszonykákat,
2Tim 3:7 Kik mindenkor tanulnak, de az igazság megismerésére soha el nem juthatnak.
2Tim 3:8 Miképpen pedig Jánnes és Jámbres ellene állottak Mózesnek, akképpen ezek is ellene állanak az igazságnak; megromlott elméjű, a hitre nézve nem becsületes emberek.
2Tim 3:9 De többre nem mennek: mert esztelenségük nyilvánvaló lesz mindenek előtt, amiképpen amazoké is az lett…”

A fenti idézet szerint a választási csalódások oka az emberi jellem torzulásában lelhető fel. Ezt a torzulást ma egy szóval egoizmusnak, énközpontúságnak nevezhetjük. Ahogy a FIDESZ szlogen is szól, „csak a FIDESZ”. Vagyis „csak az én” számít, csak nekem legyen jó. Viszont a képviselőség pont arról kell szóljon, hogy a másik ember javát keresem, a magaméról lemondva.
Az emberi döntéseket, cselekedeteket, egyrészt az adott személy gondolkodás módja határozza meg, másrészt a jelleme, amely az élet terhének hordozója, ezért teljesen mindegy, hogy ki, mikor, mit ígér, vagy mit szeretne, annak kivitelezését, megtartását ez a két tényező, a gondolkozásban megjelenő értékrend és a jellem fogja meghatározni és nem az adott ígéretek, vagy a legyen akár őszinte is, jó szándék. Ebből a szempontból nézve mindegy melyik párt, vagy melyik jelölt kerül pozícióba, hiszen a képviselőjelöltek „ember anyaga” ugyan azzal az egoizmussal fertőzött. Mivel ma a jelöltek kiválasztása és a szavazás nem az adott személy értékrendjének és jellemének vizsgálata alapján történik, ezért szükségszerű, hogy akarva, akaratlanul, de az adott párt, vagy annak „katonája”, a romlás forrásává lesz.

De miért fakad ez a szükségszerűség az emberi jellemből?
Minden földi életnek, növekedésnek forrása a mindenséget teremtő Isten, aki a Bibliában nyilatkoztatta ki magát és az általa teremtett világ rendjét az emberiség számára.
gyumolcsosTudjuk, hogy ez a világ az emberért van és otthonul teremtetett a számunkra. De azt is tudjuk, hogy a Teremtő Isten az általa teremtett világnak adott egy rendet, hogy minden ez az Isteni rend alapján működjön. Ezt az Isteni rendet nevezzük igazságnak, és az „Édenkertjében” ennek az igazságnak megőrzése és megcselekvése volt az Isten képére teremtett ember feladata. Ez által tudta „őrizni és művelni azt”

 

 

Ez az Isteni gondviselés minden emberi szükségre választ ad,
„…1Kor 2:9 Hanem, amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek.”
„…Máté 5:45 Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak…”
de a válaszok átvétele alá van rendelve, függ az emberek igazsághoz való viszonyától.
Vagyis egy vezető elsődleges feladata, hogy az igazság megtartása és megtartatása által felszabadítsa ezt az Isteni gondviselést az emberek számára és ilyen módon ő maga mások számára az „áldás” csatornájává legyen.
forras
Viszont, ha olyan emberek kerülnek pozícióba, akik az igazság szeretete helyet önmagukat szeretik és az Isteni rend helyet az egojukat, önmagukat tolják a középpontba, akkor a már előbb idézett Bibliai kinyilatkoztatás szerint, nem csatornái, hanem a gátjai, akadályai lesznek az Isteni gondviselés megjelenésének.
„…Péld 6:12 Haszontalan ember, hamis férfiú, aki álnok szájjal jár,
Péld 6:13 Aki hunyorgat szemeivel; lábaival is szól, és ujjaival jelt ad.
Péld 6:14 Álnokság van az ő szívében, gonoszt forral minden időben, háborúságot indít.
Péld 6:15 Annak okáért hirtelen eljő az ő nyomorúsága, gyorsan megrontatik, s nem lesz gyógyulása.
Péld 6:16 E hat dolgot gyűlöli az Úr, és hét dolog utálat az ő lelkének:
Péld 6:17 A kevély szemek, a hazug nyelv, és az ártatlan vért ontó kezek,
Péld 6:18 Az álnok gondolatokat forraló elme, a gonoszra sietséggel futó lábak,
Péld 6:19 A hazugságlehelő hamis tanú, és aki szerez háborúságokat az atyafiak között!...”
És sajnos ma ezt látni. Ez az emberi viselkedés, hozzáállás pedig ellentétes az Isteni természettel és akarattal, ezért, miközben a vezetők csatornái kellene, hogy legyenek az Isteni gondviselésnek, valójában a gátjaivá lettek. Az elmaradt eredményeket pedig elkezdik önigazoló magyarázkodásokkal pótolni.
Így, a vállalt pozícióik eredménytelenségei miatt nem marad számukra más, mint a mások hibáztatása, vagy a körülményekre való mutogatás. Ugyan akkor, mivel a saját személyes szükségeik, vágyaik betöltésére sem tudnak Istentől választ kapni, de azért növekedni, gyarapodni szeretnének, ezért szükségszerűen, a hivatali hatalmukkal, lehetőségeikkel visszaélve, a másokéból fognak elvenni, mert csak így tudnak gyarapodni, növekedni.
Ezek az emberek önmagukért, a hatalom adta lehetőségekért és nem másokért élnek, ezért van az, hogy pl. Vácon, miközben jónéhány „politikus” (és mindegy, hogy melyik párt színeiben került pozícióba) meggazdagodott és elterjeszkedett, mint gazdag lombozatú vad fa, ami mindere árnyékot vet, de amelyen ehető, éltető gyümölcse nincs, de közben az általuk „vezetett” városunkban, az elmúlt 15 évben semmilyen fejlődést, előrelépést felmutatni nem lehet. Mindent csak elloptak, a bizalmat is beleértve, amit most hazudozásokkal, önreklámozásokkal próbálnak elfedni.
tolvaj
És most ugyan ezek jelentkeznek ismét a vezetői pozíciókra, akik emberi színvonalát, látását, „vezetői” kvalitását annyi jellemzi, hogy „…én majd össze fogom szedni a szemetet…” vagy „…én majd kitakarítom az esővizes árkot…, …ezért szavazz rám…”, stb. És hát a mi, a választók színvonalát is megmutatja az, hogy ezzel, ennyivel már lehet szavazatot szerezni, sőt választást nyerni. Gyerekkoromban, falun, ezeket a munkákat az egyszerű emberek úgy végezték el, hogy észre sem vettük, a napi élet természetes része volt, mint a fogmosás és senkinek nem jutott eszébe, hogy ezért videós reklámot csináltasson magáról.
Ma egy egyre inkább felfordult világban élünk, ahol az embereknek, főleg a „politikusoknak” nevezett rétegnek, már nem mások segítése, építése a célja, hanem önmaguk vágyainak a kiélése, amihez a politikai pozíció csak egy szükséges eszköz és aminek megszerzésére mindent megengedhetőnek tartanak. Ezért van tele a közélet hazudozással, csalással, mások hitegetésével, becsapásával. És amíg mi, választok, belül nem kezdünk el olyan módon megváltozni, amit a Biblia megtérésnek nevez, addig minden marad a régiben, sőt, minden csak egyre rosszabb lesz, hiszen mi vagyunk azok, akik szavazatainkkal erősítjük, elfogadottá tesszük a hazugságokat és legalizáljuk az így szerzett pozíciót és hasznot.

Partnereink

print

 

 Váci állásajánlatok!

jooble

 

segitokezek

 dunakanyarlogo

 

ai logo

 

vaciegyhazmegye logo k

 

tragor ignac logo

 

konyvtar

 

vendegvarok

 

mouseoleumlogo

  

Hirdetőink

borzsonyvendeghazkicsiborito

 

royal

 

duplexkicsi

 

starthibokicsi

 

mouseoleumlogo

 

klimasz logo

 

Royal Fitness logo

 

vipbizt

 

rubraetterem logo

 

repetabisztro logo

 

hbmultimedia