Titok a kapu mögött! 2. rész

varoshaza Cikkünk után összeroppant a MOHÓVIZILÓ!


Titok? Titok! Mit és miért titkol előlünk, és a város elől Matkovich Ilona, avagy miért lett a város „szépítő építője” a várost meglopó Zábó Edina védelmezője?
2. rész

Sorozatunk ezen része Zábó Edina lebukásának utóéletét próbálja elemezni és értelmezni. Hangsúlyozzuk, hogy próbálja, mert mint szokásos, a kérdéseinkre választ most sem kaptunk a város Nagyasszonyától, így nekünk csak a kirakósdi maradhat.
Bevezetésképpen visszatérnénk egy aktuális kérdéshez:
Miért van az, hogy rendszeresen válaszok nélkül maradnak a legegyszerűbb kérdések is, amelyekre egyébként kötelező lenne a válaszadás, hiszen azokat egy Képviselőtestületi és Gazdasági Bizottsági tag tette fel? Már önmagában ez a tény leleplezi, hogy a jelenlegi helyzetben egyszemélyi hatalmat gyakorló Matkovich Ilonának nem sok köze van sem az emberi tisztességhez, sem a jogkövető magatartáshoz.
Következzen két újabb, megválaszolatlan kérdésünk:
1. Milyen döntést hozott a mostani vészhelyzetben a már egy éve teljhatalmú polgármester a város pénzét saját zsebébe csurgató Zábó Edina ügyében?
2. Ezt a döntést miért titkolják?
Mint megtudtuk, a „testületi döntés”, a beterjesztett javaslatot elfogadva, a munkáltató kezébe helyezte azt a jogosultságot, hogy a Zábó Edina féle fiktív útelszámolások kapcsán mi legyen a tennivaló az okozott kár megtérülése, a hasonló gazemberségek jövőbeni elkerülése, és az újabb közpénzlopás megelőzése érdekében.
Itt érdekességképpen el kell mondanunk, hogy a jelen helyzetben mit is jelent a „beterjesztett javaslat szerint elfogadva” kifejezés.
Az előterjesztő (jelen esetben a jegyzőnő, kinek a szerepére más cikkünkben még visszatérünk), Matkovich Ilonával egyeztetve elkészít egy határozati javaslatot, amit a polgármester egyedül, mint „képviselőtestület” elfogad (tehát elfogadja, mint képviselőtestület a saját javaslatát). Ezzel egyszemélyi vezetésének a legitimitás látszatát adja, majd ugyan ő, önmagát számonkérve kicsit később, mint „képviselőtestület” megszavazza, hogy minden rendben, a korábban általa „megszavazott” döntés végrehajtva, az ügy lezárva. A kör bezárul úgy, hogy minden döntési és ellenőrző pozícióban ő ült. Persze azt, hogy mikor, mit és miért szavazott meg, arról senki nem tud, ha pedig mégis kíváncsiskodni mer valaki, mint jelen esetben Csereklye képviselő úr, akkor vele közlik, hogy erről nem is tudhat, nem is kell tudnia, mert nem tartozik rá. Ez nem más, mint egy olyan játék, ahol valós felelősség felvállalása nélkül lehet igen súlyos döntéseket hozni, vagy épp ellenkezőleg, a kényes kérdéseket elkerülni.
De visszatérve az eredeti kérdéshez: lapunk információi szerint 2021. máj. 11-én a „Zábó” üggyel kapcsolatosan volt egy szintén titokban tartott, „minek is nevezzelek ülés”, amiről képviselők tájékoztatást nem kaptak, a jelenlévők személye nem ismert, és az egész eljárás mélyen titkolt volt. Ez érthető is szerintük, hiszen csak a város pénzéből sikkasztottak, ezért ez senkire, legfőképpen nem a közvéleményre tartozik, mint ahogy azt is titok övezi, hogy ott milyen döntés is született. Azért idézzük itt dr. Varga Borbálát, aki Csereklye Károly úr erre vonatkozó kérdésére azt a választ adta, hogy „semmi köze hozzá”.
Vajon a választási ígéreteikben az szerepelt, hogy majd mindent ilyen stílusban fognak intézni? Ennek az „ülésnek” a döntéséről egyelőre csak annyit lehet tudni, hogy az ülés után Zábó Edina saját szavai szerint „hosszantartó betegállományba” vonult. Miután Csereklye képviselő úr erre vonatkozó kérdése a már rendszeres, de nem elfogadható módon megint válaszadás nélkül maradt, csak találgatni tudjuk, hogy mi is történhetett.
Mindenesetre ez nem egy rossz állapot Zábó Edina számára, hiszen miután kiderült a sikkasztása, nem kirúgták, hanem „hosszantartó betegállományba vonult”, közel milliós fizetése miatt magas táppénz mellett, és még dolgoznia sem kell.
Ezek után úgy érezzük, hogy jogosan szeretnénk tudni azt a milliós fizetését (igen szép, busás összeg) városi közpénzből kapó Nagyasszonyunktól (mert állítólag a városért és nem önmaga „politikai karrierjéért” dolgozik), hogy azok után, hogy most a belső ellenőrzés is megállapította, hogy a szintén városi közpénzből fizetett Zábó Edina törvénytelenül hivatali jogkörével visszaélve, a gondjaira bízott közpénzből kiegészítette az amúgy is tetemes járandóságát, (a belső ellenőrzés szerint is Btk.-s okirat hamisítás, sikkasztás, csalás, stb.alapos gyanúja állhat fenn), hogyan is értékeli ezt a város szépségéért dolgozni akaró, vagy legalábbis ezt ígérő Polgármester Asszony?
Mi az oka annak, hogy mind az ülést, mind a határozatot titok övezi? Mert azt tudjuk, hogy miért kellett volna összeülni, azt is tudjuk, hogy mi lehetett volna az egyetlen helyes döntés (fegyelmivel és teljes kártérítési kötelezettség melletti azonnali kirúgása, plusz büntető feljelentés), de ennek nem lehetett volna egy olyan végeredménye, hogy a belső ellenőrzés megállapítása ellenére, egy már büntetőeljárásban is vizsgált cselekmény elkövetője azonnali kirúgás helyet „hosszantartó betegállományba” vonulhat.
Mindenesetre nem nagyon van olyan szervezet a világon, ahol miután egy magas beosztású vezetőről kiderül, hogy lopott, sikkasztott a rábízott javakból, pozícióba maradhatna. Itt mégis ez történt.
Miért? Mivel zsarolhatja, vajon mivel tarthatja sarokba szorítva a város vezetését Zábó Edina? Esetleg nem csak a múltban, és nem csak a maga hasznára nyitotta ki a közös kassza fedelét? Talán okosan, a jelenben is, nemcsak a saját, hanem pártállástól függetlenül mások, nyilván képviselők, FB tagok hasonló igényeit is kiszolgálta, „kifizető helyként” működtetve a felügyelete alá tartozó városi cégeket, lehetővé téve ezt mindazok számára, akik hozzá hasonlóan, képviselői fizetésüket szerették volna kiegészíteni? Vagy ilyen kifizetésekről csak nekünk lenne tudomásunk és tévedünk, amikor az elsimítani akarás mögött ezeket a „közös akciókat” látjuk? Mi az oka, hogy a köztudottan „Pető embereként” számontartott Zábó Edinát ez az „ellenzék”-nek nevezett formáció is óvja, védi?
És persze jogos egy újabb kérdés. Valójában kit/kiket is képvisel ez az „álellenzéki képviselői testület”? Minket, a város lakóit, vagy a Zábó Edinát a várossal szemben? Vagy esetleg saját magukat a lebukással szemben?
Ugye a titkolódzás, a rejtegetés sok kérdést szül. És mi szorgalmasan meg is keressük ezekre a válaszokat.
Persze az eseményeket figyelemmel kísérők pontosan tudják, hogy a most Jobbik színeiben tündöklő Fehér Zsolt, vagy Kászonyi Károly éppúgy soha nem volt ellenzéki, mint az MSZP-t eladó, eláruló, meglopó Pető-barát Kiss Zsolt sem.
Ők csak egy politikai színdarabban szerepet játszó pénzéhes maskarák, akiket díszletként raktak ki a nagyérdemű elé, hogy meglegyen a szükséges 15 fő. És ez akkor is így van, ha időnként ezek a díszletek megpróbálnak önálló szerephez jutni (lásd pl. kórházi csomagosztás).
Szerkesztőségünket a feltett kérdéseinkre a válasz érdekeli, továbbra is azt keressük, és ebben egy régi mondást hívunk segítségül: kövesd a pénz útját.
Lehet, hogy ez az ősrégi bölcsesség adná meg most is a miértekre a hiányzó választ? Hiszen már abból az 51 db. fiktív számlából is, amit valamiért nem találnak (de majd ez is egy cikkünknek a témája lesz) is jól látható, hogy nem minden pénz vándorolt kizárólagosan Zábó Edina zsebébe, sőt...
De térjünk vissza a kiinduló ponthoz.
A mellékelt, Matkovich Ilonának 2020.10.22.-én írt levelünkben olvasható, mi pontosan, tételesen, ellenőrizhetően kidolgoztuk Zábó Edina útnyilvántartásába szereplő eltéréseket, (több, mint százezer km.) és a valótlan pénzfelvételeket. Ezt egy kilenc oldalas táblázatban össze is foglaltuk, amit, ahogy illik, nehogy alaptalan gyanúsítgatással vádoljanak meg minket, szépen át is adtunk. Mindezt ingyen, „társadalmi munkában”, az igazsághoz és a rendhez való ragaszkodásunk miatt.

 titok2

 Megjegyezzük, ezt a munkát, Matkovich Ilonának és jól megfizetett apparátusának kellett volna elvégeznie, hiszen a szivárványos összefogás a korrupció felszámolását is ígérte választási kampányában. Igaz, amint látható, ez is, sok más ígéretükhöz hasonlóan csak választási csali volt, mi ellenben helyettük a munkát is elvégeztük.

Tehát mindent készen megkaptak, csak le kellett volna ellenőrizniük. Ez helyett, az általunk leírtakra választ sem adva, csináltak egy, őket idézve „a menetlevelek szúrópróbaszerű vizsgálata során megállapítást nyert” alibi vizsgálatot. Miért is? Mert túl sok volt az általunk feltárt tény ahhoz, hogy fiókba tudják tenni ezt az ügyet, tehát vizsgálni kellett, viszont megállapítani nem merték az egész szabálytalanságot, hiszen az védencüknek már egész más büntetési tételt helyezhet kilátásba.
Továbbá abban az esetben jogosan tehetné fel a város lakossága azt a kérdést, hogy minek is ülnek ott sokszázezres fizetésért a „képviselők”, a különböző bizottsági és FB tagságokért miért vesznek fel százezres plusz juttatásokat, ha közben a szemük előtt (vagy éppen a közreműködésükkel, esetleg a hasznukra) lopják szét a város javait?
Tisztelt Polgármester Asszony!
Nem tudjuk, hogy feltűnt-e már Önnek, hogy az igazi irodalmi művekben mindig a tisztességet, a becsületet helyezik a középpontba, illetve azok olyan emberi jellembeli vonásokat mutatnak be az olvasóik előtt, amely értékek felemelésével pozitív hatást tudnak kifejteni az olvasókra. Ők a klasszikusok. Attól, hogy Ön is írogat, vagy megpróbál ilyen művek stílusában beszélni, még sohasem fog közéjük kerülni, bármennyire is szeretne valaki lenni, amint ezt a vágyát ez a diktátorok megjelenítésére hajazó fotó is mutatja.
Látjuk ám, hogy igyekeztek kihasználni az alulról készített fotó /nagyság megjelenítése/, és az összefont kéz /határozottság, tekintély/ adta lehetőségeket, ezzel ötvözve a történelem két sötét alakjának megjelenítési stílusát. Elnézést, de mi csak nevetünk rajta. 

titok3

Polgármester Asszony, ez a fotó ugyanolyan mesterkélt, mint az Ön egész tevékenysége, egyben a látszólag hozzáértő, valójában teljesen dilettáns tanácsadója újabb tévedése.

Javasoljuk, hogy a pózolás helyet inkább próbáljon meg felnőni a feladathoz, amit pozíciója jelent, ha már ezt összecsalta magának (az elkövetett választási csalásukra még a későbbiek során visszatérünk, és természetesen le is leplezzük), vagy végre lássa már be teljes emberi alkalmatlanságát és vonuljon ki az életünkből az összes többi haszonleső, megélhetési „politikus” képviselőtársával együtt.
Segítségképpen hadd mondjunk el Önnek két örökérvényű Bibliai igazságot:
Péld 29:12  Amely uralkodó a hamisságnak beszédeire hallgat, annak minden szolgái latrok.
A felelősség az Öné. Nemcsak a pozíciója miatt, hanem amint az Írás mondja, az Ön füle fogja meghatározni azt, hogy milyen minőségű, tisztességes, vagy becstelen emberek fognak a városházán dolgozni. Vagyis, ha Ön hallgat a hazugságot szóló emberekre, a hazug beszédekre, akkor az aljanép fogja körül venni Önt és a város közéletét is. És persze ez fordítva is igaz, mert az ilyen „Pénzhiénák, Krajcárkeselyűk és Mohóvízilovak” elfogadott, vagy csak megtűrt jelenléte mind azt mutatja, hogy Ön is szereti, de minimum eltűri a hazugságot és nem az igazság, hanem a hazugság az, ami a füleinek kedves dallam.
Ugyancsak ezt mondja a következő idézet is:
Péld 28:4 Akik elhagyják a törvényt, dicsérik a latrokat; de akik megtartják a törvényt, harcolnak azokkal.
Ne legyenek illúziói. Ha ön munkatársként megtűr, elfogad, és alpolgármesterré tesz egy Ferjancsicsot, szintén alpolgármesterré tesz egy Kiss Zsoltot, és véd egy Zábó Edinát ahelyett, hogy tíz körmével harcolna ellenük - nos ez egyértelmű és örökérvényű bizonyság arról, hogy Ön is csak egy ugyanolyan törvényszegő, hozzájuk hasonlóan jellemtelen, és emberi, erkölcsi értelemben is részes tettestárs az általuk elkövetett bűncselekményekben. Semmivel sem különb.
Kérjük, ezzel a korrupciót támogató magatartásával, legyen szíves és ne lopja tovább az életünket. A Pető-Fördős éra után szeretnénk végre friss és szabad levegőt szívni, szeretnénk a város fejlődését látni.
A választás után nagy lehetőség volt a kezükben, de kezdetnek pl. az új sportcsarnokot is eltapsolták. Ez is megmutatja azt a pitiáner színvonalat, amit Önök képviselnek. Nemhogy építeni nem tudnak, de még másnak sem engedik ezt meg. Önök olyanok, mint az a bizonyos bibliai repedezett kút: Nem, hogy nem ad vizet, de még beletölteni sem lehet, mert kifolyik belőle. Lassan két éve élnek a pénzünkből úgy, hogy semmi értéket nem tudtak létre hozni, csak újabb veszteségeket.
Nem látják és nem értik, hogy ezzel a jelenbéli egoista magatartásukkal nemcsak az emberek, tízezrek jelenét, de a jövőjüket is ellopják, tönkre teszik? Komolyan kérdezzük: nem kellene inkább végre lemondaniuk és átadni a helyüket olyanoknak, akik tudnak és akarnak tenni is ezért a városért, nem csak az egojukat fényesítve, hizlalva megélni belőle?

        Ezúton, nyílt levél formájában, tekintettel a többi általunk jelzett, ill. folyamatban lévő ügyre, felszólítjuk a Polgármester Asszonyt, hogy intézkedjen arra vonatkozóan, hogy Zábó Edina teljes ingó és ingatlan vagyonát bűnügyi zárlat alá helyezzék annak érdekében, hogy az általa a városunknak okozott kár megtérülhessen.
Egyúttal kérjük, hogy rendelje el az adott időszakban százezres fizetéseket felvevő FB tagok felelőségének kivizsgálását is, hiszen a hatályos jogszabályok szerint őket is anyagi kártérítés megfizetésére lehet kötelezni. Szeretnénk jelezni, hogy ezen indítványunk az Ön számára nem választható opció, hanem a jogszabályok és az emberi tisztesség, valamint a választóknak tett ígéretei miatt hivatali kötelessége is.
Bár tapasztalataink szerint Önt, ez az utóbbi két hivatkozás nemigen érdekli, hiszen jól emlékszünk arra, mikor kiderült egy újabb szószegése, meg nem tartott ígérete és a „Ja, hát ilyen a politika” beszólással válaszolt.
Számunkra viszont a politika egy olyan nemes dolog, ahol nem magunkért, hanem másokért cselekedhetünk. Nálunk a szószegés, az emberek becsapása, hitegetése, a bizalommal való visszaélés nem politikai kategória, hanem az emberi aljasságé. Ahogy a közmondás tartja, az ígéret szép szó, ha megtartják úgy jó.
Kérem, legyen szíves ugyanilyen nyílt levélben tájékoztatni minket és a város lakóit is arról, hogy milyen intézkedést hozott az okozott kár teljes körű, nem csak „szúrópróbaszerű” feltárására, megállapítására, valamint arról, hogy megtette-e a szükséges intézkedéseket az okozott kár megtérítése érdekében.

Folytatjuk....

Partnereink

print

 

 Váci állásajánlatok!

jooble

 

segitokezek

 dunakanyarlogo

 

ai logo

 

vaciegyhazmegye logo k

 

tragor ignac logo

 

konyvtar

 

vendegvarok

 

mouseoleumlogo

  

Hirdetőink

borzsonyvendeghazkicsiborito

 

royal

 

duplexkicsi

 

starthibokicsi

 

mouseoleumlogo

 

klimasz logo

 

Royal Fitness logo

 

vipbizt

 

rubraetterem logo

 

repetabisztro logo

 

hbmultimedia